Fahîşetî

Ji Wikiquote
Laşfiroşî di salên 1920'an de