Erk

Ji Wikiquoteyê
  • Erkê xwe yê nêzîk yê ku baş dizanî bike. Paşî bicihanîna erkên din dê pirr asantir be. ~ Thomas Carlyle